• Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie KPiR

 • Kadry i Płace

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Copyright 2023 - Webmaser: askital[@]gmail.com

„SZAFIR” Biuro Rachunkowe realizuje także swoje usługi w formie księgowości uproszczonej. Ta forma przeznaczona jest dla działalności prowadzonej przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości (w złotych) 1 200 000 Euro.

Na czym to polega?

Jej najczęściej stosowaną formą jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (potocznie określana mianem książki przychodów i rozchodów). Ponadto można też zastosować ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.

Założyłeś bądź zakładasz działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki osobowej, nie wiesz jaki typ rozliczeń wybrać, prosimy o kontakt. Przeanalizujemy zasadność zastosowania takich właśnie rozwiązań dla Twojej firmy, zwrócimy uwagę na ich opłacalność, podpowiemy najdogodniejsze dla Ciebie rozwiązanie.

 

W ramach świadczonych usług:

 • prowadzimy KPIR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • dbając o rzetelna księgowość prowadzimy ewidencję przychodów na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie z wytycznymi i standardami Państwa firmy,
 • sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT,
 • świadcząc nasze usługi księgowe dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w określonych terminach,
 • sporządzamy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,
 • kontaktujemy się z organami podatkowymi.

Nasi partnerzy