• Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie KPiR

 • Kadry i Płace

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Copyright 2023 - Webmaser: askital[@]gmail.com

Możemy być Twoją kadrową i naliczać wynagrodzenia dla Twoich pracowników.

W ramach świadczonych usług kadrowo-płacowych oferujemy:

 • sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę;
 • przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS;
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
 • sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;
 • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;
 • sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS;
 • sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika;
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;
 • prowadzenie teczek osobowych;
 • sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę;
 • prowadzenie ewidencji urlopowej;
 • przygotowanie danych do przelewów wynagrodzeń
 • księgowanie wynagrodzeń na konta (wg. ustalonego układu)
 • wydruki zaświadczeń z wynagrodzeniami (brutto, netto)
 • generowanie PIT11.PIT40 (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US
 • rozliczenia z PFRON

 

Przekaż nam swoje kadry i płace, a będziesz miał pewność i gwarancję rzetelnej, fachowej obsługi – zawsze w zgodzie z obowiązującymi regulacjami Kodeksu Pracy i zasadami rozliczeń podatkowych.

Nasi partnerzy